เลือกหน้า
 

CRM OFFICE 2023

 
 

ระบบบริหารจัดการงานขายและจัดการเอกสารสำนักงาน
งานบริการหลังการขาย เอกสารทางด้านบัญชี มีรายงานครอบคลุมทั้งงานขาย
งานจัดการด้าน Stock สินค้า รายงานด้านบัญชี

ครบทุกฟังก์ชั่นการทำงาน Smart Office

สามารถเรียกใช้งานได้บน Web Interface รองรับทุกการใช้งานทุกอุปกรณ์

 

 

Features of Telvoix CRM Office 2023

 

แสดงสถานะงานขาย
ย้อนหลังในรูปแบบกราฟ

 
 

แสดงสถานะงานขายย้อนหลังในรูปแบบกราฟ เช่น การซื้อขาย 6 เดือนล่าสุด,
กราฟการซื้อขาย 5 ปีล่าสุด, กราฟสินค้าที่มียอดขายมากที่สุด 10 อันดับ,
กราฟสินค้าที่มียอดขายมากที่สุดเดือนล่าสุด 5 อันดับ
การสร้างข้อมูลติดต่อลูกค้า Contact

 

การสร้างข้อมูลติดต่อลูกค้า Contact

 

แจ้งเตือนสถานะงานบริการหลังกาขาย Service

 
 
 • แจ้งเตือนสถานะงานบริการหลังกาขาย Service
 • แจ้งเตือนสถานะงานดำเนินการด้านบริการหลังกาขาย Service
 • แจ้งเตือนสถานะงานบริการหลังกาขาย Service ที่แล้วเสร็จ
 

ส่วนแสดงข้อมูล

 
 
 • ส่วนแสดงข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติเมื่อรับสายโทรศัพท์ลูกค้า ใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์ CloudCallcenter
 • ส่วนแสดงข้อมูลติดต่อลูกค้า ประวัติงานด้านเอกสารของลูกค้าแต่ละรายการ
 

ส่วนงานบันทึกและจัดการ

 
 
 • ส่วนงานบันทึกและจัดการด้านใบเสนอราคา Quatation และพิมพ์เอกสาร Export to Excel เพื่อนำมาจัดการงานเอกสาร Excel ต่อไป
 • ส่วนงานบันทึกและจัดการด้านตอบรับการสั่งซื้อ Sale Order (SO.) และพิมพ์เอกสาร Export to Excel เพื่อนำมาจัดการงานเอกสาร Excel ต่อไป
 • ส่วนงานบันทึกและจัดการด้านเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล (Invoice.) และพิมพ์เอกสาร Export to Excel เพื่อนำมาจัดการงานเอกสาร Excel ต่อไป
 • ส่วนงานบันทึกและจัดการด้านเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า (Tax.) และพิมพ์เอกสาร Export to Excel เพื่อนำมาจัดการงานเอกสาร Excel ต่อไป
 • ส่วนงานบันทึกและจัดการด้านเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าขาเข้า (PO.)
 • เพื่อจัดการนำเข้าสินค้า Stock
 • ส่วนงานด้านการค้นหาเอกสารต่างๆ
 

ส่วนรายงานกลุ่มงานฝ่ายขาย Report Sale Group

 
 
 • รายงานรายละเอียดเรื่อง
 • รายงานสรุปจำนวนเรื่อง
 • รายงานสรุปจำนวนเอกสาร
 • รายงานรายละเอียดQuotation
 • รายงาน จำนวนสินค้าคงเหลือ
 
 

ส่วนรายงานกลุ่มงานฝ่ายบัญชี-การเงิน Report Account Group

 
 
 
 • รายงานรายละเอียดเรื่อง
 • รายงานสรุปจำนวนเรื่อง
 • รายงานสรุปจำนวนเอกสาร
 • รายงานรายละเอียดPO
 • รายงานรายละเอียดQuotation
 • รายงานรายละเอียดSO
 • รายงานรายละเอียดInvoice
 • รายงานรายละเอียดTax
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รางานภาษีขาย
 • รายงาน การซื้อสินค้า
 • รายงาน การขายสินค้า
 • รายงาน จำนวนสินค้าคงเหลือ
 • รายงานรวมยอดค่าใช้จ่าย
 • รายงานเวลาทำงาน
 • รายงานกรายละเอียด OT
 
 

ส่วนงานด้านการเพิ่มรายการสินค้า และประเภทสินค้า

 

ADDRESS :

406/39 Liabkhlongsong Rd. ,Bangchun,
Klongsermwa, Bangkok
10510 Thailand.

 

CONTACT :

 

TEL         :   +6620169999
Email      :    [email protected],
                     [email protected]
Line@ id : @cloudcallcenter

เพิ่มเพื่อน