เลือกหน้า
 
 

Cloud CRM

Thailand

CUSTOMER RELATIONSHOP MANAGEMENT (CRM)

ระบบบริหารจัดการงานขายและบริการหลังการขาย
พร้อมเชื่อมกับระบบโทรศัพท์ CloudCallcenter
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ

Cloud CRM 4 Business

 

TELVOIX

 

CRM BROKER

 

ระบบบันทึกงานประกันภัยยานยนต์ต่าง ๆ
งานศูนย์ซ่อมและบริการยานยนต์ งานรับส่ง
พนักงานขับรถสำหรับรับงานลีมูซีน,
บริการรับส่งลีมูซีน ระบบบันทึกรับส่งผู้โดยสาร

 

TELVOIX

 

CRM OFFICE 2021

 
 

ระบบบริหารจัดการงานขาย
และจัดการเอกสารสำนักงาน งานบริการหลังการขาย
เอกสารทางด้านบัญชี มีการรายงานครอบคลุมทั้งงานขาย
งานจัดการด้าน Stock สินค้า รายงานด้านบัญชี

 

TELVOIX

SMART SALE MANAGEMENT

ระบบบริการจัดการข้อมูลงานขาย
งานบริหารจัการสินค้า Stock Management
สำหรับธุรกิจออนไลน์

 

TELVOIX

 
 

CRM SALE SERVICES

 
 
 

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบงานขายของ
ผ่านระบบ Callcenter ระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Callcenter
ระบบสั่งซื้อสำหรับงานขายผ่านสื่อต่าง ๆ
Cable TV , Web Shopping , Hotline Delivery
และประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ มากมาย

 

TELVOIX
SMART SALE MANAGEMENT

 

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบงานขายของ
ผ่านระบบ Callcenter ระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Callcenter
ระบบสั่งซื้อสำหรับงานขายผ่านสื่อต่าง ๆ
Cable TV , Web Shopping , Hotline Delivery
และประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ มากมาย

แสดงข้อมูลลูกค้าที่เคยมีประวัติบันทึกข้อมูลแสดงอัตโนมัติ
เมื่อมีลูกค้าโทรเข้ามาที่ระบบซึ่งสามารถใส่หัสข้อตัวเลือกเพิ่มเติมได้
และระบบจะแยกรายละเอียดในการโทรมาแต่ละครั้ง

 

ระบบสั่งซื้อหรือ Sales Order สามารถเลือกรายการที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ
หรือต้องการได้ ซึ่งจะมีรายเอียดของสินค้าให้เลือก

  •  สามารถระบุรายละเอียดข้อมูลการจัดส่งของลูกค้าได้
  • สามารถดูรายงานการสั่งซื้อของแต่ละรายการย้อนหลังได้
  • สามารถดึงข้อมูลรายการสั่งซื้อแต่ละรายการออกมาเป็น Excel ได้
 

นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนา Customizes ตามความต้องการของลูกค้า
นอกเหนือจากตัวมาตรฐสนที่มีให้ใช้งาน

 

TELVOIX
CRM OFFICE 2021

 
 

ระบบบริหารจัดการงานขาย
และจัดการเอกสารสำนักงาน งานบริการหลังการขาย
เอกสารทางด้านบัญชี มีการรายงานครอบคลุมทั้งงานขาย
งานจัดการด้าน Stock สินค้า รายงานด้านบัญชี

 

แสดงสถานะงานขายย้อนหลังในรูปแบบกราฟ

 
 

การสร้างข้อมูลติดต่อลูกค้า Contact

 

แสดงเตือนสถานะงาน

ส่วนแสดงข้อมูล

 
 

ส่วนงานบันทึกและจัดการ

 
 
 

ส่วนรายงานกลุ่มฝ่ายขายของ Report Sale Group

ส่วนรายงานกลุ่มงานฝ่ายบัญชี – การเงิน Report Account Group

ส่วนงานด้านการเพิ่มรายการสินค้า และประเภทสินค้า

 

ADDRESS :

406/39 Liabkhlongsong Rd. ,Bangchun,
Klongsermwa, Bangkok
10510 Thailand.

 

CONTACT :

 

TEL         :   +6620169999
Email      :    [email protected],
                     [email protected]
Line@ id : @cloudcallcenter

เพิ่มเพื่อน